Solo 3 bản dây màu đen (dây liền và dây rời)

1.500.000 VND

Tình trạng: Likenew

Nguồn gốc: Nhập USA